About sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

Edilexin asiasanasto on hierarkinen kokonaisuus, jossa eri asiasanojen välille on rakennettu hierarkiset ja semanttiset viittaukset. Asiasanaston lisäksi asiasanat toimivat pikahaussa ja aineistokohtaisilla tarkennetun haun lomakkeilla.

Puu­tar­hain­nos­tus on taittunut ja se näkyy jo palstoilla: "Matkailu on kil­pai­li­jois­tam­me ykkönen"

• tehtävän hoitamista yksin tai olosuhteissa, joissa ei voida ohjeistuksesta huolimatta taata alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta.

Kantelijan mukaan poliisi ei ole toiminut tuomioissa tarkoitetulla tavalla. Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen mukaan asia on tullut laillisuusvalvonnassa esille toistuvasti. 

Edilexin asiasanasto on hierarkinen kokonaisuus, jossa eri asiasanojen välille on rakennettu hierarkiset ja semanttiset viittaukset. Asiasanaston lisäksi asiasanat toimivat pikahaussa ja aineistokohtaisilla tarkennetun haun lomakkeilla.

Yleisesti puutumme epäasialliseen käyttäytymiseen matalla kynnyksellä ja sellainen otetaan puheeksi välittömästi. Myös jos nuoren käyttäytyminen aikuista kohtaan on epäasiallista, asiaan puututaan heti.

Puhemies Vanhanen olisi valmis antamaan porttikiellon kan­san­edus­ta­jan sa­la­ku­vaa­jal­le – "Tässä on selvästi harkinta pettänyt totaalisesti"

Isonkyrön helluntaiseurakunnassa selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon, on tuomittava seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta

Myös Isonkyrön helluntaiseurakunnan vakituisille työntekijöille tehdään rikosrekisteriotteen tarkistus.

three. tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida turvata siitä huolimatta, että toiminnan järjestäjällä on käytössä toimintaa koskeva ohje tai tietty menettelytapa, jolla pyritään turvaamaan lasten henkilökohtainen koskemattomuus.

Tilanteessa, jossa kuvan tai tallenteen valmistajalla tai maahantuojalla on ollut todellinen aikomus toimittaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen kyseinen esitys edellä tarkoitettuun tarkastukseen ennen kuvan tai tallenteen myymistä tai vuokraamista tai tarjoamista tai luovuttamista, ei kyseisen tuotteen valmistamisesta tai maahantuonnista niin ikään ole tuomittava rangaistusta.

Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee seurakunnassa. Seurakunnasta ulospäin viestittäessä huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta.

seurakunnan työntekijä tai vapaaehtoinen on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *